Discurs d’Avelino al plenari d’aprovació dels nous sous per a regidors i alcalde

Alcalde, m’he limitat a llegir l’acta del plenari de fa quatre anys, he llegit l’argument que donava quant era vostè, Francesc Serralta, portaveu de l’oposició. Hui vostè es víctima de les seues paraules, de les seues accions, del sou que em va imposar a mi quant jo era alcalde i vostè oposició. Víctima d’un sou que vostè no ha cobrat mai, ja que desde el primer dia el va incrementar per a les seues arques en 300€ al mes.

Continue Reading