PROGRAMA ELECTORAL

OCUPACIÓ

.- Creació d’una borsa de treball, exclusiva per als parats majors de 52 anys, amb la finalitat de possibilitar l’accés a les ajudes estatals existents
.- Creació d’un “Pla Social per l’ocupació” que permetrà la contractació rotatòria de veïnes i veïns desocupats de diferents grups d’edat
.- Instal·lació d’un “Caixer Autoservef” per a evitar desplaçaments a Gandia
.- Implantació del “Xec Xeraco emprén”, amb ajudes per a nous emprenedors i emprenedores
.- Contractació de tècnics locals, per a la realització de treballs específics
.- Impuls de programes de foment d’ocupació per a diferents col·lectius:
• Joves (amb qualificació acadèmica o sense aquesta)
• Parats de llarga duració.
• Col·lectius amb dificultats d’integració al mercat laboral,
• Resposta a la estacionalitat de la campanya de la taronja.
.- Circuit “Reinventa’t”, amb xerrades sobre recerca d’Ocupació i millora de ferramentes personals (currículum, recerca de treball per Internet, prepara una entrevista…)
.- Atenció personalitzada per facilitar la creació i instal·lació de noves empreses i autònoms
.- Negociar amb les empreses la contractació de gent del municipi per a disminuir l’atur local

ECONOMÍA, COMERÇ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

.- Reducció del 10% de l’impost de la Plusvàlua per al cas de herència
.- Reducció de l’impost d’ocupació de via pública als hostelers locals, i el seu fraccionament per facilitar el pagament.
.- Adjudicació dels contractes menors a les empreses locals.
.- Garantía de subministrament al comerç local per part de l’Ajuntament
.- Fraccionament del rebut IBI,i escalonar el calendari d’impostos, facilitant als nostres veïns el seu pagament
.- Acudir a totes les subvencions per a execució de Projectes d’obres al nostre municipi amb l’objectiu de millorar infraestructures i immobles municipals, i on es treballarà per fomentar a l’empresariat local.
.- Fomentar i garantir l’accés a la informació pública i treballar per un portal de transparència mes eficient i accessible a la ciutadania.
.- Acompanyament en la creació d’una associació d’empresaris de Xeraco

CULTURA

.- Impulsar una setmana cultural i literària a nivell local, on participen tots els veïns i veïnes
.- Fomentar l’ús de la biblioteca municipal des d’edats tempranes, amb activitats que integren als menuts amb els valors literaris.
.- Potenciació als creadors i artistes locals, facilitant l’assistència tècnica i ajudes per a la presentació pública de les obres, així com donar-los suficient suport inicial de llançament, promoció, i connexió amb les institucions i circuits culturals.
.- Instaurar, en col·laboració d’altres municipis de la comarca, un circuit itinerant de teatre amateur
.- Increment de la dotació econòmica en la biblioteca
.- Convocatòria anual de concurs literari amb la col·laboració de l’AMPA
.- Impulsar activitats lúdiques al poble i la platja, i mantindre una programació social, cultural i esportiva adequada per a l’entreteniment.
.- Proposta de recuperació de les exposicions dels alumnes de l’escola de pintura
.- Increment de les relacions entre la UMX i la resta d’associacions local
.- Rehabilitació i reutilització de la Cisterna com a museu/sala d’exposicions local.
.- Recuperem l’agermanament amb Bruguieres.
.- Es treballarà per la finalització de la Ermita
.- Restaurar i rehabilitar les pesqueres del riu vaca, com a part de la cultura local

TEIXIT ASSOCIATIU

.- Subvencions a les associacions locals que promoguen activitats d’oci saludable.
.- Creació d’un “Punt d’informació centralitzada per a les associacions locals”, on podran consultar els tràmits legals per constituir-ne una nova, o resoldre els dubtes que pugen sorgir durant el seu funcionament
.- Potenciació de l’associació de Protecció Civil, i recolzament a la seua tasca, aportant-los mitjos materials i econòmics necessaris per desenvolupar aquesta.
.- Estudi de la solució al problema d’espai a la Banda de Tambors
.- Xerrada anual amb el teixit associatiu, per tal de prendre nota de les seues inquietuds, i així col·laborar per tal de dur-les a terme.
.- Proposta d’una “Gala i sopar de germanor de totes les associacions locals” per promocionar la seua tasca i fer-la visible a la resta del poble.

ESPORTS

.- Millorar la gestió de la piscina municipal, recuperant el bon funcionament d’abans.
.- Creació d’un “circuit d’atletisme” per a que els corredors locals tinguen un lloc habilitat on poder practicar esport.
.- Impuls del Pla director per a l’adequació i ampliació (a fases) del poliesportiu municipal
.- Millora del manteniment del poliesportiu, amb l’increment d’inversió en infraestructures i dotació d’un desfibril·lador al camp de futbol municipal
.- Impartir anualment el curs sobre maniobres RCP, primers auxilis i ús de desfibril·lador per a tots el monitors esportius (per a nous entrenadors i renovació per als que ja el tenen)
.- Major implicació de l’Ajuntament amb l’organització d’esdeveniments esportius al nostre poble, amb la participació de recursos econòmics i tècnics per fer-ho possible.
.- Organització de la “Setmana Esportiva”, on es podrà gaudir d’activitats esportives de forma gratuïta i així provar distints esports i fomentar la inscripció en aquests.
.- Inversió en la infraestructura del trinquet municipal, i acondicionament de la ventilació per a l’estiu.
.- “Bústia de suggeriments de les instal·lacions esportives” que permeta el coneixement real de les necessitats dels usuaris
.- Construcció de “circuit skate parc” i “circuit BMX” amb les dimensions i qualitat que requereixen.
.- Estudi de la possibilitat d’implantar esports alternatius: rutes fluvials amb kayaks o padel surf, esports naturals i de muntanya.

SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

.- Potenciar un equip de serveis socials visible i accessible per a tothom, fent-los presents a escoles i instituts
.- Incrementar l’ajuda domiciliaria a persones majors dependents del nostre poble
.- Unificades les escoles, l’edifici vell s’habilitarà per a un centre d’atenció als majors
.- Potenciació de les campanyes contra la violència de gènere entre totes les edats, així com el treball amb els joves sobre la diversitat sexual.
.- Impuls d’un “Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes”, per tal d’assolir la igualtat, accés a l’ocupació, promoció professional, conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
.- Dotar a Protecció Civil d’una ambulància per fer ús en temporada estival, i en events en els que participe aquesta associació
.- Implantació del “Xec Bebé”, per a fomentar la natalitat i el comerç local, doncs aquest xec es gastaria en els nostres comerços.
.- Xerrades sobre la prevenció del càncer de mama i càncer de colon, així com la recuperació de les jornades de l’alzheimer
.- Recuperar la “Trobada intercultural local” i l”Escola d’acollida per a immigrants”
.- Recuperar la campanya “Cap xiquet sense joguet” i la “Matinal Motera contra el càncer”

JOVENTUT

.- Acondicionament d’un aula d’estudis 24 hores per als nostres joves i divisió biblioteca/ludoteca
.- Habilitació edifici “casa de les monges” per a espai jove, amb la creació d’una Oficina d’informació juvenil, per a l’orientació i informació laboral.
.- Promoció d’alternatives d’oci saludable amb el recolzament de l’Ajuntament i associacions locals.
.- Xerrades al institut sobre igualtat, salut sexual, drogues, maniobres RCP, educació vial, campanyes contra la violència de gènere, l’assetjament escolar, perill de reds socials…
.- Seguiment dels joves amb perill d’exclusió social amb programes socials específics
.- Destinar l’edifici Casa de les monges per a ús juvenil, tinguent en compte les seues inquietuds i necessitats
.- Negociar amb empreses de transport la possibilitat d’un Autobús de la marxa els caps de setmana
.- Ajuda econòmica per obtindre el carnet de conduir
.- Creació d’un Consell Municipal de Joves de Xeraco.

EDUCACIÓ

.- Definitiva unificació de les Escoles
.- Homologació d’aules per a Tallers ocupacionals i el seu desenrotllament
.- Completar les ajudes per als estudiants ERASMUS i servei d’assessorament a aquest tipus d’estudiant.
.- Potenciar la “Escoleta d’estiu” amb activitats esportives i d’habilitats socials
.- Sol·licitud de creació Escola Matinera
.- Implantació de la beca per a transport escolar que cursen cicles formatius i batxiller artístic, no existents en l’ institut de Xeraco.
.- Participació activa, i amb col·laboració de l’AMPA, a les escoles per tal de treballar i fomentar la inclusió, la no discriminació, l’assetjament escolar i les habilitats socials.

MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL

.- Incrementar el nombre de contenidors de reciclatge i les zones d’aportació, així com la instal·lació de màquines innovadores per al reciclatge, adaptant el nostre poble a la normativa europea.
.- Lluitar per la legalització d’un recinte d’animals, on l’associació local desenvolupe la seua tasca en condicions higièniques i de salubritat adequades, complint amb la normativa de benestar animal.
.- Fomentar el reciclatge i reduir la utilització de plàstic als events multitudinaris, recolzant econòmicament aquest tipus d’iniciativa.
.- Adaptació dels edificis i instal·lacions municipals a les energies renovables
.- Instal·lació de diversos punts de recàrrega de vehicles i patinets elèctrics.
.- Increment del manteniment i neteja dels pipi-cans.
.- Increment del control sobre excrements al carrer
.- Reforç de les campanyes de control de plagues
.- Neteja i manteniment de les sendes naturals del nostre terme, per afavorir activitats de muntanya.

AGRICULTURA

.- Actuacions de restauració i instal·lació d’infraestructures necessàries per al manteniment i control de les inundacions a les marjals.
.- Potenciació de la nostra agricultura, motor econòmic i laboral de Xeraco, amb la modernització i millor atenció al “Consell Agrari Municipal”, dinamitzant aquest organisme i oferint-li major representació en la pressa de decisions en aquesta àrea a nivell municipal.
.- Crear una brigada específica per a la neteja i manteniment de barrancs, sèquies i camins rurals.
.- Instal·lació d’estanys d’aigua per a carregar els tractors de polvoritzar
.- Inversions en camins rurals.
.- Xerrades sobre transició ecològica i cultius alternatius, així com cursos sobre activitats agrícoles.
.- Contractació d’un tècnic agrícola per a l’atenció als nostres llauradors 1 dia a la setmana
.- Impulsar el “Banc de terres”, gestionat pel Consell Agrari Municipal, per a que la gent interessada les treballe i així evitar el seu abandó.
.- Potenciar el “guarda rural” per a l’atenció directa als agricultors, solució de conflictes veïnals i evitar robatoris al nostre terme.
.- Incrementar inversió per a la lluita contra plagues

PLATJA I TURISME

.- Compromís de treball amb Demarcació de Costes de València per a la definitiva construcció d’un “passeig litoral” amb la continuïtat de la passarel·la de fusta per tota la platja.
.- Instal·lar una Oficina de l’Ajuntament d’Atenció Ciutadana en època estival.
.- Presencia de la Policia Local durant tot l’any, per donar un servici adequat a la ciutadania.
.- Potenciació de Xeraco com a oferta turística completa “platja, muntanya i marjal” i sol·licituds de subvencions a les administracions competents per a la promoció d’aquesta marca.
.- Millora i increment de la neteja de l’arena de la platja i posta a punt per a setmana santa.
.- Continuar amb les gestions per mantindre les certificacions de “Q-Qualitat”, “Bandera blava” i la “certificació ISO 14001”.
.- Organització d’una “Jornada gastronòmica” per potenciar productes i gastronomia local, amb la participació restaurants del poble.
.- Col·laboració amb l’associació de veïns de la platja i tindre en compte la seua opinió.
.- Impulsar el “Circuit fluvial” per fer esport i gaudir de la natura i la platja
.- Reforçar el transport públic entre la platja i el poble.
.- Negociacions per a la instal·lació d’un caixer automàtic a la platja
.- Increment dels punts d’accés a la zona de bany, per a persones amb diversitat funcional.

URBANISME, SERVEIS I INFRASTRUCTURES

.- Construcció de carril bici i vorera per a vianants del poble a la platja.
.- Notable increment d’inversions en els parcs infantils municipals, i instal·lació de zones d’ombra i fonts públiques per disfrutar de les instal·lacions a l’estiu.
.- Nova redacció “Pla Municipal front Emergències”, en el que s’establirà una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos públics i privats per fer front a situacions de risc o emergència.
.- Millora de clavegueram i estacions de bombeig a la platja, poble i polígon.
.- Atendre les necessitats dels nostres veïns del c/València, millorant la seua qualitat de vida i integració al poble
.- Consensuar amb l’Ajuntament de Xeresa, la sol·licitud a l’administració competent de l’ampliació i millora del “camí Xeraco-Xeresa”.
.- Instal·lació de papereres per tot el poble, i millora dels nostres jardins i asfaltat de carrers
.- Instal·lacions de panells informatius, per a la promoció de les activitats socials, culturals i esportives locals
.- Estudi d’habilitació d’un pàrquing per a camions.
.- Estudi del increment de places d’aparcament a la platja de Xeraco.
.- Aprovar definitivament el PGOU de Xeraco.