NOVES GENERACIONS

Els joves de Xeraco estan perfectament representats al projecte del Partit Popular i de Noves Generacions. Unes Noves Generacions que busquen incorporar plenament als joves al servei d’una societat democràtica dins de l’Ordre Constitucional i promoure la participació dels joves en les tasques del Partit Popular i en les institucions representatives.

A l’igual que el Partit Popular, els seus pilars de pensament polític són la llibertat, la solidaritat, la justícia i la igualtat d’oportunitats, mantenint sempre la nostra identitat pròpia com una organització juvenil.

novesxeraco