El Partit Popular de Xeraco ha decidit posar en alerta a la població, davant la desídia del govern municipal, front al problema creat en l’enllumenat públic instal·lat recentment a la platja on s’ha fet una actuació integral. Segons informes tècnics, als quals ha tingut accés el grup municipal del PP, s’han detectat greus irregularitats en la instal·lació de les lluminàries i s’ha descobert, fins i tot, l’existència d’entroncaments (empalmes) en l’interior dels suports de les faroles, un aspecte que és totalment contrari al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que regula les instal·lacions d’enllumenat exterior.

Com a conseqüència de la feina mal feta s’han observat que algunes lluminàries no funcionen perquè no arriba l’alimentació elèctrica com cal i ocasiona contactes directes i indirectes en els enllumenats. Tècnics consultats per grup municipal del PP de Xeraco conclouen que, en el millor dels casos poden haver talls continuats de subministrament al disparar-se automàticament els dispositius. Però adverteixen que existeix un perill real d’electrocucions per culpa de la defectuosa instal·lació.

Des del Partit Popular de Xeraco es demana que s’advertisca a la població del perill existent i que es subsanen tots els defectes de manera immediata.

A més a més ja s’ha avançat que es demanaran responsabilitats en els pròxim ple municipal en el qual es formularan diferents preguntes sobre el tema. “Necessitem que la regidora d’Urbanisme i d’Hisenda Jacinta Rubio done explicacions als veïns i veïnes del nostre poble. Quines empreses esn porten de fora que no compleixen les normatives del sector? I, sobretot, quin interès real tenia la regidora en que fora ésta empresa concretament la que portara a terme la instal·lació?”, ha exposat el candidat a l’alcaldia Avelino Mascarell.

Segons Mascarell, “els xeraquers i xeraqueres no mereixem que es facen estes ‘castanyes’ d’instal·lacions públiques, amb els diners de tots i que no n’hi hagen les comprovacions de que tot estiga correcte abans de fer-se les certificacions corresponents. Crec que en éste, com en altres temes, es fa més necessari que mai que Recuperem Xeraco, perquè la continuïtat de l’actual govern posa en perill les instal·lacions i, el que és més preocupant, la integritat de les persones”.

La candidatura d’Avelino Mascarell afegeix que un dels objectius del pròxim govern que encapçale serà dotar l’Ajuntament, d’una vegada per totes, d’un enginyer elèctric així com dels recursos tecnològics necessaris per evitar que estes situacions continuen reproduint-se.